PERSONVERNERKLÆRING

1. GENERELT


Effektiv fra: 01.09.2020
Sist oppdatert: 01.09.2020

 1. Som datakontrollør har vi en juridisk forpliktelse i henhold til pengespillregler til å behandle personopplysninger fra spillere for å tillate dem i å delta i spill og gi dem tilleggstjenester. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke personopplysninger vi samler fra spillere, hvorfor det samles og hvordan det brukes.
 2. Nettstedet www.casiQo.com ("Casino", "Nettsted", “Selskap”, "Vi", "Oss", "Vår") eies og drives av N1 Interactive Ltd, et selskap etablert i henhold til lovene på Malta med registreringsnummer C 81457 og registrert adresse på 206, Wisely House, Old Bakery Street, Valletta VLT1451, Malta.
 3. Hvis du har noen andre spørsmål angående denne personvernerklæringen eller beskyttelsen av dataene dine, kan du kontakte vår databeskyttelsesansvarlig på [email protected].
 4. Ved å registrere en spillerkonto på nettstedet, bekrefter du at du samtykker med denne personvernerklæringen. Hvis du ikke samtykker med vilkårene i denne personvernerklæringen og ikke ønsker å gi oss personopplysningene vi behøver, bes du om å ikke benytte nettstedet.
 5. Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen utgjør en avtale mellom deg og selskapet. Vi kan periodevis gjøre endringer i denne erklæringen. Selv om vi gjør vårt beste for å varsle deg om slike endringer, anbefaler vi at du besøker denne personvernerklæringen regelmessig. Ditt fortsatte bruk av nettstedet og/eller dets tjenester utgjør ditt samtykke til denne personvernerklæringen. 

2. INFORMASJON VI INNHENTER

 1. Personopplysningene vi kan be om å bruke og behandle skal inkludere, uten begrensning:

  a) All informasjonen du gir oss ved utfylling av skjemaer for kontoregistrering, samt alle andre opplysninger du senere sender inn via nettstedet eller e-post (f.eks. for- og etternavn, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer);
  b) Korrespondanse gjort med oss via nettstedet, e-post, chat eller andre kommunikasjonsmetoder;
  c) All transaksjonshistorikk for spillerkontoen, enten dette finner sted via nettstedet eller via andre kommunikasjonsmetoder; 
  d) Innloggingsdetaljer for nettstedet, inkludert trafikkdata, GeoIP-lokasjonsdata, nettleser-/enhetsdata, nettlogger, aktivitetslogger og annen trafikkinformasjon som er lagret i systemet vårt;
  e) Dokumenter og andre bevis som vi med rimelig grunn har bedt om for å verifisere kontoen din, for å behandle innskudd eller uttak og for å utføre kontroll mot svindel (på vårt eget initiativ eller som påkrevd av gjeldende lovgivning). Slike beviser kan inkludere skann av pass, lønnsslipper, kontoutdrag og lignende.
  f) Deltakelse i undersøkelser eller andre kundevurderinger som vi kan utføre fra tid til annen.

3. HVORDAN VI BRUKER OPPLYSNINGENE DINE

 1. Vi behandler personopplysningene vi innhenter fra deg for å levere tjenestene våre. Mer konkret bruker vi dataene dine for følgende formål:
  a) Behandling av dine innsatser og transaksjoner. Dette inkluderer din bruk av kredittkort og betalingssystemer på nett.;
  b) For å levere spill- og tilleggstjenester som du oppsøker fra nettstedet vårt;
  c) For å yte kundestøtte, slik som å bistå med oppretting og håndtering av kontoen din;
  d) Identifisering og utføring av nødvendige verifiseringsundersøkelser;
  e) Å gi registrerte spillere informasjon om kampanjetilbudene våre, eller å gi kampanjeinformasjon fra våre utvalgte forretningspartnere, tilknyttede selskaper eller affiliater (kun hvis spillere spesifikt har samtykket i å motta slik markedsføringsmateriell);
  f) Overholdelse av juridiske forpliktelser, inkludert etterlevelse av lover for å forhindre hvitvasking av penger (AML) og for å bekjempe terrorfinansiering (CFT);
  g) Overvåke og undersøke transaksjoner med det formål om å forhindre svindel, misbruk av vilkår, hvitvasking av penger eller andre ulovlige eller uregelmessige spillaktiviteter;
  h) Analysere kundetrender gjennom markedsundersøkelser (deltakelse i undersøkelser er ikke obligatorisk, og du kan alltid velge ikke å delta);
  i) Utføre undersøkelser og statistisk analyse av oppsamlet data.

4. MARKEDSKOMMUNIKASJON

 1. Med mindre du har valgt å ikke motta kampanjemateriell, kan vi bruke personopplysningene dine, inkludert e-postadressen og telefonnummeret ditt, til å sende deg markedskommunikasjon relatert til produkter, tjenester og kampanjer. Dette kan inkludere informasjon om produkter og tjenester fra forretningspartnerne våre, slik som leverandører av casinospill.
 2. Hvis du ikke lenger ønsker å motta slik markedsførings- og annonsemateriell, kan du velge bort dette i innstillingene på spillerkontoen din eller ved å kontakte kundestøtte på [email protected]casiqo.com
 3. Vær også klar over at ved å godta konkurransepremier eller -gevinster fra oss, samtykker du i at navnet ditt og/eller brukernavnet ditt kan brukes til reklame- og kampanjeformål uten ytterligere godtgjørelse, bortsett fra der det er forbudt ved lov.

5. INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

 1. Vi skal ikke innhente personopplysninger om deg uten at du er klar over det. Vi kan imidlertid automatisk innhente visse data om deg når du har opplyst slik informasjon gjennom bruken av tjenestene våre og gjennom dine interaksjoner med oss.
 2. Vi kan også på lovlig vis motta visse personopplysninger fra leverandører på nett og tjenesteleverandører, slik som svindelforebyggende selskaper. I tillegg beholder vi retten til å engasjere tjenester fra tredjeparts leverandører for å yte teknisk støtte, slik at vi kan behandle nettransaksjoner og spillinnhold.
 3. Vær oppmerksom på at vi kan få tilgang til all informasjon du eventuelt oppgir til slike leverandører, tjenestetilbydere og tredjeparts e-handelstjenester. Du kan være trygg på at vi bruker og beskytter alle innhentede personopplysninger slik som beskrevet i denne personvernerklæringen. All informasjon du oppgir gis kun til tredjeparter utenfor selskapet i samsvar med denne personvernerklæringen, og vi skal ta alle nødvendige tiltak for å sikre at avtalene våre med tredjeparts tjenesteleverandører alltid beskytter din private informasjon.

6. DATAMOTTAKERE

 1. Vi kan gi informasjon som du har gitt oss til andre enheter i selskapsgruppen vår og til andre forretningspartnere. Disse selskapene inkluderer våre morselskaper, deres morselskaper og alle datterselskapene til disse respektive selskapene, samt andre selskaper vi driver virksomhet og har nødvendige avtaler med. Databehandling av informasjonen din kan utføres av selskapet eller av en annen enheten i selskapsgruppen vår, som kan bruke en tredjepart for å oppfylle slike databehandlingsbehov.
 2. Selskapets ansatte, nærmere bestemt databeskyttelsesansvarlig, hvitvaskingsansvarlig, betalings- og svindelanalytikere, kundestøtteagenter, kundebehandlingsagenter, VIP-managere samt andre utvalgte ansatte, skal også ha tilgang til spillerinformasjonen din med formål om å utføre oppgavene sine og gi deg hjelp.
 3. Våre ansatte som har tilgang til, eller er tilknyttet behandlingen av spillerens personopplysninger, har signert fortrolighetsavtaler for å respektere den konfidensielle karakteren av spillerinformasjonen, i henhold til gjeldende lover for pengespill, databeskyttelse og personvern.
 4. For å kunne gi deg en effektiv tjeneste, kan vi og andre tjenesteleverandører ha behov for å overføre personopplysningene dine fra ett land til et annet land i EU og Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) og også til noen databehandlere som ligger utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Ved å benytte dette nettstedet og kommunisere elektronisk med oss, godkjenner og samtykker du derfor med vår (eller våre leverandører eller underleverandørers) behandling av dataene dine i disse landene. Vi skal alltid gjøre vårt beste for å sikre at informasjonen og dataene dine blir behandlet sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen.

7. UTLEVERING AV DATA TIL TREDJEPARTER

 1. Vi verken selger eller leier ut personopplysningene dine til tredjeparter.
 2. Vi kan utlevere personopplysningene dine hvis det er påkrevd av lov, forskrift eller av andre juridiske stevninger eller arrestordrer. Vi kan også utlevere personopplysningene dine til et regulerende eller rettshåndhevende byrå hvis vi tror det er nødvendig for å beskytte de legitime interessene til selskapet, dets kunder eller en tredjepart.
 3. Personopplysninger vil kun utleveres til tredjeparter i følgende tilfeller:
  a) Der vi er pålagt å gjøre det ved lov;
  b) Hvis nettstedet trenger å dele opplysninger med sine betalingsbehandlere for å tilrettelegge for betalingstransaksjoner i henhold til personvernerklæringene deres. (De fleste bankkorttransaksjoner behandles av Trustly hvis personvernerklæring gjelder slike transaksjoner. Transaksjoner kan også behandles av Bambora eller Paysafe;
  c) For å overholde våre juridiske og regulatoriske forpliktelser og ansvar til relevante lisenser og regulatoriske autoriteter, samt alle plikter og ansvar i henhold til annen gjeldende lovgivning og til andre relevante regulatorer i andre jurisdiksjoner;
  d) Når selskapet mener at formidlingen er nødvendig for å beskytte selskapet eller spillerens sikkerhet, eller sikkerheten til andre, undersøke svindel eller svare på en regjeringsforespørsel;
  e) Hvis tjenesteleverandørene våre for markedsføring krever dataen for å utføre oppgavene sine;
  f) Til enhver annen tredjepart med spillerens forhåndsgodkjente samtykke til å gjøre det.
 4. Vi bruker tredjeparts databehandlere for å behandle begrensede personopplysninger på våre vegne. Slike tjenesteleverandører støtter nettstedet, spesielt relatert til hosting og drift av nettstedene, markedsføring, analyser, forbedring av nettstedene og utsending av nyhetsbrev på e-post. Vi skal sørge for at overføringen av personopplysninger til mottakeren er i samsvar med gjeldende lover om databeskyttelse og at de samme forpliktelsene som pålegges oss, også pålegges prosessoren, i henhold til den respektive tjenesteavtalen.
 5. Nettstedet vårt kan inneholde sosiale medier-funksjoner (f.eks. "del"- eller "lik"-knapper). Slike funksjoner leveres av tredjeparts plattformer slik som Facebook. Der data innhentes på denne måten, styres behandlingen av personvernerklæringen til den respektive sosiale medier-plattformen.
 6. I tillegg til det ovennevnte, kan vi også frigjøre personopplysninger hvis vi tilegner oss nye virksomheter. Hvis selskapet undergår endringer i strukturen, slik som en fusjon, overtakelse av et annet selskap eller delvis overtakelse, er det mest sannsynlig at kundens personopplysninger inkluderes i salget eller overføringen. Som en del av retningslinjene våre vil vi informere spillerne våre via e-post før vi gjennomfører en slik overføring av personopplysninger.
 7. Vennligst vær oppmerksom på at innholdet vårt kan lenke til tredjeparts nettsteder for å levere relevante referanser. Vi er ikke ansvarlige for eksternt innhold, som kan inneholde separate retningslinjer for personvern og datautlevering.

8. OPPBEVARING AV DATA

 1. Som oppgitt i vilkårene og betingelsene, kan både du og casinoet stenge spillerkontoen din når som helst. Ved stenging av kontoen din, oppbevarer vi personopplysningene dine så lenge det kreves av lov. Disse dataene skal bare brukes hvis det blir påkrevd av kompetente myndigheter i tilfeller av henvendelser angående økonomiske og skattemessige poster, svindel, hvitvasking av penger eller etterforskning av andre ulovlige aktiviteter.
 2. Vi kan også oppbevare anonymiserte derivater av dataene dine for å forbedre innholdet og markedskommunikasjonen vår der ingen automatiserte beslutninger er involvert.
 3. Du må merke deg at på grunn av lovene om hvitvasking av penger i lisensierte spilljurisdiksjoner i Den europeiske union, er vi forpliktet til å oppbevare personopplysninger om spillere som er sendt inn ved registrering og alle data som ble gitt under spillerkontoens operative periode, for en periode på minst fem år fra siste spillertransaksjon eller kontoavslutning. Derfor behandles ikke forespørsler om sletting før denne perioden bortfaller.

9. SIKKERHETEN TIL DATAENE DINE

 1. Vi erkjenner herved at ved å innhente og behandle personopplysningene dine med formål om å administrere spillerkontoen din, er vi bundet av strenge juridiske bestemmelser om beskyttelse av personopplysninger.
 2. Følgelig prøver vi å beskytte personopplysningene dine og respektere personvernet ditt i samsvar med beste forretningsskikk og gjeldende forskrifter. Ved å forplikte til å tilby sikre tjenester til spillere, tar vi alle rimelige forholdsregler for å forsikre at alle dataene som du har sendt inn til oss, forblir trygge.
 3. Rett til å trekke tilbake samtykke. I tilfeller der vi er avhengige av samtykket ditt for å behandle personopplysninger, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst.
 4. Spillerkontoer kan kun fås tilgang til ved spillerens unike ID og passord. Du kan også opprette tofaktorsautentisering (2FA) som en ekstra beskyttelse mot uautorisert bruk av kontoen din. Du er ansvarlig for å holde påloggingsinformasjonen din konfidensiell og sørge for at ingen andre får tilgang til den.

10. KONTAKT OSS

 1. Du kan alltid kontakte oss angående denne personvernerklæringen hvis du ønsker å:
  a) Bekrefte nøyaktigheten av personopplysningene vi har innhentet om deg;
  b) Forhøre deg om bruken vår av personopplysningene dine;
  c) Forby fremtidig bruk av dataene dine for direkte markedsføringsformål;
  d) Oppdatere eller rette opp informasjon som du har gitt oss (i slike tilfeller skal du fremlegge bevis som vi med rimelighet kan kreve for å iverksette slike endringer). Merk at det er ulovlig å gi oss falsk informasjon om deg, og det er ditt eget ansvar å forsikre at vi alltid er oppdatert med dine riktige opplysninger.

  Vi har utnevnt en databeskyttelsesansvarlig (DPO), som er ansvarlig for å overse spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte DPO på [email protected].
 2. I I tillegg har du, i henhold til artikkel 77 i GDPR, rett til å levere en klage på databehandlingen din til en tilsynsmyndighet, spesielt i det landet du er bosatt, jobber eller sted der den påståtte overtredelsen skjedde.

11. RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER

 1. Når du besøker nettstedet, innhenter systemet vårt automatisk informasjon om besøket ditt, slik som nettleser, IP-adresser og det henvisende nettstedet. Innhentingen kan foregå i samarbeid med plattformleverandører og partnere. Vi kan motta generelle demografiske data og bruksdata om besøkende på nettstedet fra dem. Vi bruker ikke automatisk innhentede opplysninger for å identifisere deg personlig, uten å motta ytterligere samtykke.
 2. For å innhente den aktuelle informasjonen bruker vi informasjonskapsler og lignende sporingsverktøy. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen eller utstyret ditt når du besøker nettsidene våre. Noen av informasjonskapslene er essensielle for at nettstedet skal fungere; andre forbedrer opplevlesen din på nettstedet og hjelper oss med å levere bedre tjenester. Nedenfor er de ulike typene informasjonskapsler vi bruker, og formålet de har:
 3. Påkrevde informasjonskapsler: Muliggjør navigering og nødvendig funksjonalitet på nettstedet, slik som tilgang til medlemsområdet på nettstedet.
 4. Funksjonelle informasjonskapsler: Tillater oss å analysere bruken din av nettstedet og valgene du foretar på nettstedet (f.eks. øktnøkkel, språk eller region), slik at vi kan lagre disse innstillingene og tilby deg en mer tilpasset opplevelse.
 5. Informasjonskapsler for annonsering: Tillater oss å måle hvor effektiv innholdsmarkedsføringen vår er. Disse informasjonskapslene er gitt av partnerne våre for å spore nettstedbesøk og nye spillerregistreringer fra annonseringer. Vi deler ikke personopplysningene dine (slik som navn eller e-post) til affilierte partnere, bortsett fra data om nettstedbesøk som er samlet inn direkte av slike annonse-cookies. Data om nettstedbesøk kan imidlertid være linket til andre personopplysninger innhentet via andre kilder av leverandørene. Den sistnevnte eksterne databehandlingen styres av personvernvarslene og -retningslinjene til disse tredjeparts leverandørene.
 6. I tillegg til det ovennevnte, bruker vi en rekke tredjeparts tjenestetilbydere som også bruker informasjonskapsler på dette nettstedet, for å levere tjenestene som de tilbyr oss. Slike tjenester inkluderer, men er ikke begrenset til, å hjelpe oss med å forbedre opplevelsen din ved å spore aktiviteten din på nettstedet, måle effektiviteten av nettstedet og effektiviteten av markedsføringskampanjene våre.
 7. De fleste nettlesere godtar informasjonskapsler automatisk. Hvis du foretrekker det, er det mulig å blokkere noen eller alle informasjonskapsler, eller å slette informasjonskapsler som allerede er angitt, ved å endre nettleserinnstillingene dine. Vi anbefaler derimot at du ikke blokkerer eller sletter informasjonskapslene dine ettersom det kan begrense din bruk av nettstedet vårt.

12. NETENT-SPILL

 1. Når du spiller casinospill utviklet av NetEnt, gjelder også NetEnts personvernerklæring. Denne erklæringen finner du her.